Storleden Education

Storleden Education är en utbildning för utvecklare med stort fokus på praktiska uppgifter. Med stöd av Seniora utvecklare och projektledare kan du ta dig an språk som du själv har fallenhet för och de som marknaden efterfrågar för tillfället. Utbildningen ger också kunskap i alla system som kan underlätta programmering och samarbete i team såsom GIT, att skapa utvecklingsmiljöer och liknande.

Storleden Education består av utbildningar med en längd på 4-6 månader. Antagningen sker kontinuerligt med 3-6 veckors mellanrum. Varje kurs är indelad i ett huvudspråk och ett komplementärspråk. Språken väljs ut baserat på deltagarnas förkunskaper och vad som efterfrågas av marknaden för tillfället. Vi tar oss också tid att utforska system för samarbete såsom tex GIT. Vid sidan av detta sker ett antal seminarier som fokuserar på de sociala bitarna som företagskultur och intervjuteknik.

För att kunna gå kursen bör deltagaren ha någon form av förkunskap antingen genom tidigare utbildningar eller praktiskt utövande. Vid antagning sker ett antagningsprov för att bedöma om förkunskaperna räcker till.

Flera gånger under utbildningens gång får deltagarna göra tester för att kunna följa deras utveckling och se vart vi ska sätta in resurser. Utbildningen avslutas med ett slutprov.

Storleden AB

Besöksadress:
Korsgatan 2
602 33 Norrköping

Kontakt:
info@storleden.se
072-4026960